Zenuwen & Hersenen

Gezondheidshoekje.com

gezondheid, lifestyle, zo werkt mijn lichaam, ziekten, aandoeningen, kwaaltjes en meer

Kindermishandeling en kinderverwaarlozing

 

Kindermishandeling is een overkoepelende naam voor 2 verschillende zaken: eerst en vooral de mishandeling en daarnaast ook voor verwaarlozing. Kindermishandeling betekent dat er handelingen worden uitgevoerd tegen mensen die minderjarig zijn, die hun levenskwaliteit verminderen. Kindermishandeling en verwaarlozing zijn situatie's waarin het kind geweld ervaart op enig welk vlak: zowel psychisch, sociaal als fysiek. Dit kan evengoed het onthouden zijn van elementen die noodzakelijk zijn voor de minderjarige om zich op een goede manier fysiek of psychisch te ontwikkelen.

 

Het woord "geweld" kan dan ook ruim opgevat worden:

 • lichamelijke mishandeling : daaronder verstaan we dat het kind fysieke pijn word gedaan, zonder dat daar een reden toe is. Het kan dus gaan over slaan, schoppen, stampen, snijden, verbranden, duwen, uitduwen van sigaretten op het kind,... De gevolgen zijn doorgaans zichtbaar op het lichaam van het kind: botbreuken, blauwe plekken, kneuzingen, brandwonden enzovoort
 • lichamelijke verwaarlozing: daaronder verstaan we dat het kind geen levensnoodzakelijke elementen aangeboden krijgt om in een goede lichamelijke gezondheid te kunnen verkeren. Voorbeelden daarvan kunnen zijn: het nalaten van eten of gezondheidszorg te voorzien, het kind geen nachtrust gunnen,...
 • emotionele mishandeling: bij deze vorm van mishandeling worden kinderen verweten, duidelijk gemaakt dat ze ongewenst zijn, dat het overal in faalt, dat het te dom is, dat het lelijk is enzovoort. Deze kinderen krijgen na verloop van tijd een minderwaardigheidsgevoel of zelfs een minderwaardigheidscomplex.
 • emotionele verwaarlozing: dit type verwaarlozing bestaat uit het nalaten van liefde te tonen tegenover het kind, het onthouden van een veiligheidsgevoel
 • seksuele mishandeling is een vaak besproken vorm van mishandeling. Het gaat hier om situatie's inzake seksualiteit, waarbij het kind betrokken wordt, desondanks het kind daar nog niet rijp voor is. Het zijn activiteiten die kaderen in de behoeftebevrediging van de volwassene. We verstaan hieronder vb: het moeten aanraken van genitaliën, het kind die zich voor het plezier van de volwassene moet uitkleden verkrachting, kinderporno, actieve seksuele handelingen met het kind, het kind dat moet toekijken tijdens geslachtsgemeenschap,...
 • Institutionele verwaarlozing: daaronder verstaat men dat een systeem (maatschappij, kinderdagverblijf,...) de behoeften

  van het kind niet opvangt en/of daarop in gaat. Die behoeften kunnen verschillende vlakken voorkomen: van het nalaten om het kind eten eten te geven tot de rechten van het kind niet respecteren.

   

Uit onderzoek is gebleken dat de meeste gevallen van kindermishandeling of kinderverwaarlozing in het gezin zelf plaatsvinden. Een minderjarige is sowieso afhankelijk van zijn omgeving en dat geeft sommige volwassenen meer gelegenheid om ongepast gedrag te vertonen. In de meeste gevallen vind de mishandeling of verwaarlozing plaats tussen het kind en een nauw betrokken persoon.

 

Het kind zelf neemt in de meeste gevallen de schuld op zich. Het is niet vreemd dat kinderen tijdens de verwaarlozing of mishandeling van de volwassene te horen krijgen dat het z'n eigen schuld is. "Als jij niet..., dan moest dan moest ik dit niet doen". Nog zo'n gekend voorbeeld is dat de volwassene het kind de schuld geeft van z'n eigen tekortkomingen.

 

Kinderen raken hierdoor in de war: ze kennen de volwassene als een goed persoon, maar ook als de persoon waar ze ellende mee krijgen. Hierdoor krijgt het kind vaak nog meer het gevoel dat zelf aan de oorzaak ligt van de narigheid.

 

De oorzaak van kindermishandeling of kinderverwaarlozing is erg moeilijk te achterhalen. Is er in alle gevallen wel een oorzaak of een aanleiding? Uit onderzoek bleek wel dat er een aantal risicofactoren zijn. Zo zijn kinderen uit sociaal geïsoleerde gezinnen, kinderen van mensen met verslavingen en psychiche problemen vaker het slachtoffer. Ook volwassenen die zelf uit een gezin komen waar er sprake was van mishandeling of verwaarlozing, neigen soms naar het uitvoeren van dezelfde handelingen. Tot slot zijn ook de gezinnen waar er grote gezins-of familiale problemen zijn, statistisch gezien vaker betrokken.

 

Aan mishandeling of verwaarlozing zijn risico's verbonden die bepalend kunnen zijn voor het leven van het kind.

 • Zware lichamelijke letsels die blijvend kunnen zijn
 • Zware psychische en emotionele trauma's, kunnen ook blijvend zijn
 • Problemen met het aanknopen van sociale relatie's
 • Problemen met de zindelijkheid, groei, slapelooshied, ontwikkeling,...
 • Kinderen die mishandeld geweest zijn lopen ook meer kans om moeite te hebben bij het bouwen van een stabiel gezinsleven.

 

Niet alle kinderen zijn in de mogelijkheid om zelf iets te veranderen aan de mishandeling of verwaarlozing. Het is aan de omgeving van het kind om dit in het oog te houden en eventueel stappen te ondernemen. Er zijn voldoende bevoegde instantie's die u hierbij kunnen helpen. Graag verwijs ik u door naar "kindermishandeling.be"

© 2007 - 2015 Gezondheidshoekje.com

Suggesties en opmerkingen over de inhoud van de tesksten/layout mag u steeds melden.