adhd

Gezondheidshoekje.com

gezondheid, lifestyle, zo werkt mijn lichaam, ziekten, aandoeningen, kwaaltjes en meer

A.D.H.D

 

ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder. In het nederlands vertaalt men het ook soms als "alle dagen heel druk" of "aandachtstekortstoornissen met hyperactiviteit". En die laatste omschrijving is de meest nauwkeurige...

 

ADHD is een neurobiologische stoornis. Bij de patiënt zijn de neurotransmitters (overdragers van zenuwimpulsen) "Dopamine" en "Norepinefrine" onvoldoende aanwezig. Deze neurotransmitters zorgen voor een verbeterde hersencelwerking. Ze staan vooral in voor:

* het bedwingen van impulsiviteit

* concentratievermogen optimaliseren

* het beheersen en begeleiden van handelingen en reacties.

 

De aandoening zorgt voor allerhande symptomen die het dagelijkse leven van de patiënt en zijn omgeving beïnvloeden. Zo zorgt ADHD ervoor dat er sprake is van:

* Impulsiviteit

* Hyperactiviteit

* Concentratieproblemen

 

Vroeger dacht men dat enkel kinderen aan ADHD konden hebben en dat de aandoening er met de jaren zou uitgroeien. Na onderzoek is gebleken dat die stelling foutief is. Ook volwassenen (18+) kunnen deze aandoening hebben. Met andere woorden: ADHD is géén psychische aandoening, typisch voor kinderen. Het is wel een aandoening die al vrij jong geconstateerd kan worden: al vanaf de zevenjarige leeftijd kan er een diagnose gesteld worden.

Bovendien komt ADHD ook vaker voor bij mannen dan bij vrouwen.

ADHD is genetisch bepaald: het zit dus in je genen. Om te begrijpen wat genen zijn, is het interessant om eerst wat meer te weten over de chromosomen. Een chromosoom maakt het verschil tussen man en vrouw. Een man draagt een X en een Y chromosoom, terwijl vrouwen een XX chromosomen draagt. In de chromosomen zitten fragmenten van wat we "genen" noemen. Die genen zijn opgebouwd uit DNA. We kunnen die genen ook wel "databanken van het lichaam" gaan noemen want zij bepalen hoe je er uit zal zien (vb je haarkleur, je type huid etc), wat jou gaves en zwaktes zullen zijn etc.

 

ADHD is geen zichtbare aandoening die je van buitenaf kan zien. Enkel aan het gedrag kan men merken dat er iets aan de hand is.

Er zijn 3 verschillende types ADHD - ADD en HDD, toch moet men altijd onthouden dat de symptomen erg wisselend zijn:

 

* ADD = aandachtsproblemen, maar (weinig of) geen problemen met impulsiviteit of hyperactiviteit

- veel dagdromen

- doet alles stukje voor stukje

- is weinig actief

- werkt en denkt erg langzaam

- heeft moeite met het opstarten en afhandelen van een taak

- maakt veel veranderingen in z'n leven

 

* HDD = alleen hyperactiviteit en impulsiviteit, maar (weinig of) geen aandachtsproblemen

- doen zonder denken

- praten zonder denken

- onrustigheid in gedachten en handelingen

- moeilijk kunnen stilzitten

- vaak veranderingen aanbrengen in het z'n leven

 

* ADHD = hyperactiviteit, impulsiviteit en concentratieproblemen

- snel afgeleid

- met veel dingen tegelijk bezig

- (over)actief

- wil alles snel afwerken, ook als het dan maar half gedaan is

- wil aan 101 dingen beginnen maar werkt moeilijk de zaken af

- handelt vooral door de impulsen, zonder het nadenken over de consequentie's.

- onrustige gedachten, gesprekken, handelingen, bewegingen

 

Enkele typische voorbeelden van problemen:

* Chronische vergeetachtigheid

* Moeite met het maken van een tijdsindeleing

* Teveel tegelijk doen

* Moeite met het bijhouden van de financiële mogelijkheden

* Vaak verhuizen - van job veranderen etc

* Handelen zonder na te denken over de consequentie's

* Moeite met zelfbeheersing

* Moeilijk grenzen kunnen leggen en zich daaraan houden

* Onvoldoende presteren

* Moeite met het bijhouden en/of interpreteren van de administratie

* Extreme activiteit die afgewisseld word met extreme inactiviteit

* Aanhankelijkheid

* Snel teleurgesteld zijn en moeilijk van dat gevoel af geraken

* Snel aan een taak beginnen maar die niet afwerken

* Hulp weigeren als die geboden wordt

* Concentratie-moeilijkheden

* Moeilijkheden hebben met langdurige situatie's (vb file, lang aan tafel zitten, kassa-rij)

* Afdwalende gedachten als men in een gesprek zit

* Tijdens het gesprek ineens over iets anders beginnen of de ruimte verlaten

* Erg hartstochtelijk zijn en heel intense emotie's beleven

* Veelvuldig piekeren en op momenten dat het beter zou zijn om 2 keer na te denken, impulsief reageren

* Omgekeerd levensritme: 's nachts vanalles doen en overdag slapen

* Vergeten waar men iets gelegd heeft

* Veelvuldig details over het hoofd zien

* Niet graag taken uitvoeren die concentratie vragen

* Moeilijk een planning kunnen opmaken en zich daaraan houden.

* Rusteloosheid: friemelen, moeilijk stilzitten, ijsberen, over 2 dingen tegelijk praten,...

* Prikkelbaarheid

* Gulheid (al dan niet extreem)

* Prikkelbaarheid

* Niet op de beurt kunnen wachten

* Zich snel aangevallen voelen

 

 

Voorbeelden van levenssituatie's met ADHD (getuigenissen):

 

Een paar dagen geleden was het mijn verjaardag en toen zijn mijn echtgenoot en ik in een gezellig restaurant een hapje gaan eten. Ik amuseerde me echt totdat mijn man... luidkeels een boer liet. Ik schaamde me rot, maar hij niet... hij vond het nog amusant ook dat alle mensen rondom opkeken. Hij begon er mee te lachen en zwaaide naar de mensen die hem aankeken. (sensatie-drang?)

 

Mijn vriend was gisteren de ganse dag thuis en ik had 'm gevraagd om enkele klusjes in huis op te knappen. Hij had me beloofd om de deurklink te herstellen en het gras te maaien. Toen ik 's avonds van het werk thuis kwam, stond de grasmachine nog op ons gazon, terwijl hij de deurklink aan het repareren was. Waarom werkt hij nooit eens zijn taken af?!

 

Een half jaar geleden hebben mijn vrouw en ik een nieuwe wagen gekocht, een splinternieuw model waar ze echt helemaal wild van was.. Zo'n typische vrouwenwagen: veel kofferruimte voor de kinderwagen, cabrio,... etc. En je raad het nooit: gisteren kwam mijn vrouw weer op de proppen met een brochure van een andere wagen die zogezegd nog beter zou zijn!

 

Diagnose?

Alvorens een arts een diagnose kan stellen, moet men:

* Zeker aan 6 symptomen van de bovenstaande categorie beantwoorden

* Moeten de symptomen al duidelijk zichtbaar geweest zijn voor het 7de levensjaar

* Moeten de symptomen in verschillende situaties voorkomen (vb als de patiënt rustig of gejaagd is, op het werk of thuis is etc)

* Moeten de symptomen duidelijk de prestatie's beïnvloeden, zowel op het werk als thuis, onder vrienden etc

* Er zeker van zijn dat de symptomen niet het gevolg zijn van een andere stoornis.

 

Om een diagnose te kunnen stellen, overloopt men een bepaalde procedure vol met tests. Of het doorlopen van die procedure noodzakelijk is, is een keuze die u samen met uw begeleidende hulpverlener en uw omgeving maakt. Het kan noodzakelijk zijn: als men een klare bevestiging wil of er al dan niet sprake is van ADHD of als men uit test wil gaan weten welke de talenten, kwaliteit en goede eigenschappen zijn van de patiënt (dat kan het proces van de aanvaarding beïnvloeden)

 

* De amnese

De hulpverlener stelt vragen over het gedrag in de kinderjaren, de medische voorgeschiedenis, de schoolprestaties, het

gedrag thuis, de werkervaringen, de ziekte-geschiedenis in de familie, het huidig functioneren etc. Zo'n gesprek kan men

ook doen met de omgeving van de patiënt zodanig dat er niet enkel in één richting gekeken kan worden en omdat de

meeste patiënten met ADHD minder zelfkennis hebben.

 

* Bespreking van verlagen, rapporten

De hulpverlener bekijkt oude schoolrapporten, werkprestatie's etc

 

* Test voor de cognitieve vaardigheden

Het meten van de concentratie, plannings-eigenschappen, geheugentests, tijdsindeling-test etc

 

* Tests op gebeid van mogelijke leerproblemen

De patiënt moet een leestest, schrijftest, rekentest, verbale expressietest en verbaal begrip-test afleggen.

 

* Neurologisch onderzoek

 

* Andere medische test

S.P.E.C.Tscan die de bloedstroom in het hart opmeet

 

* Psychologische tests

 

 

 

© 2007 - 2015 Gezondheidshoekje.com

Suggesties en opmerkingen over de inhoud van de tesksten/layout mag u steeds melden.