Astma

Gezondheidshoekje.com

gezondheid, lifestyle, zo werkt mijn lichaam, ziekten, aandoeningen, kwaaltjes en meer

Astma

 

Astma is een chronische aandoening, veroorzaakt door ontsteking aan de luchtwegen waarbij de luchtwegen vernauwen. De aandoening is vooral gekend van moeizame ademhaling, gekenmerkt door kortademigheid, piepende en rochelende ademhaling,... Deze kortademigheid lokt vaak angstgevoelens en hoest uit, die de moeizame ademhaling in de hand werkt. Daarbij komt dat de ontsteking van de luchtwegen ook voor extra slijmen kan zorgen. Die zijn niet alleen oncomfortabel maar bevorderen ook hoestbuien.

 

vernauwde luchtwegen

Bij wie komt astma voor?

Astma is een vaak voorkomende aandoening, die zich vaker bij mannen dan bij vrouwen voordoet. Mogelijk is astma ook een familiale aandoening.

 

Welk risico kan astma met zich meebrengen?

Wanneer de luchtwegen dusdanig vernauwd zijn, kunnen ademhalingsproblemen optreden die matig tot zeer ernstig zijn. Daarom is het aangewezen om de risicofactoren van astma te kennen en op tijd in te grijpen wanneer iemand symptomen heeft die op astma kunnen wijzen.

Daarnaast moet iemand die reeds een infectie heeft, al dan niet ter hoogte van de longen, in de gaten gehouden worden omdat dit betekent dat de afweer op dat ogenblik niet optimaal functioneert. Daardoor is het risico op luchtweg of longinfectie's hoger.

 

Wat kan astma of een astma-aanval uitlokken?

* Stress

* Jaarlijkse periode waain veel allergenen in de lucht zitten (bvb pollen)

* Weersomstandigheden: koud, vochtig,...

* Infectie

* Bepaalde medicijnen

* Vroeggeboorte

* Laag geboortegewicht

* Kinderen waarvan de ouders rookten tijdens de zwangerschap en/of na de geboorte, zijn vatbaarder

* Het inademen van toxische, irriterende stoffen

* Roken of passief roken

 

Welke onderzoeken kunnen uitsluitsel brengen?

De arts kan een longfunctietest voorstellen, maar ook een RX-onderzoek.

 

Welke preventieve maatregelen kunnen genomen worden?

Het zorgen voor een gezonde levensstijl, bestaande uit leren omgaan met stress, niet roken, zorgen voor een gevarieerde en evenwichtige voeding, regelmatig verluchten en poetsen van de leefruimtes, geen tapijten in de leefruimte plaatsen, rekening houden dat sommige medicatie een astma-aanval kunnen uitlokken en er rekening mee houden dat op bepaalde momenten in het jaar er meer allergenen in de lucht circuleren. Er bestaat een pollenkalender waarop u kunt zien hoe het gesteld is met de hoeveelheid pollen in de lucht. Een kalender voor België kunt u hier vinden. Een kalender voor Nederland kunt u hier vinden.

 

Behandeling?

De behandeling bestaat uit luchtwegverwijdende medicijnen en inhalatie-corticosteroïden.

 

 

 

 

 

 

 

 

ste update: 16/01/2014

 

 

© 2007 - 2015 Gezondheidshoekje.com

Suggesties en opmerkingen over de inhoud van de tesksten/layout mag u steeds melden.