COPD

Gezondheidshoekje.com

gezondheid, lifestyle, zo werkt mijn lichaam, ziekten, aandoeningen, kwaaltjes en meer

Chronic Obstructiv Pumonary Disease

COPD

 

COPD is een verzamelnaam voor twee aandoeningen: chonische bronchitis en longemfyseem. Als we de verzamelnaam letterlijk vertalen, is dat "chronische belemmerende long aandoening". COPD is een ernstige ziekte die een progessief verloop heeft. Ze wordt ook wel rokerslong genoemd en komt steeds vaker voor.

 

Oorzaak of risicofactoren van COPD

Zoals de naam al zegt, komt de ziekte vaak voor bij rokers. Maar ook mensen die in omgeving wonen of werken waar er veel stof of chemische producten zijn, hebben een groter risico op de aandoening. Dit kunnen mensen zijn die bvb met asbest werken of in aanraking komen met chemische dampen voor hun werk, ... COPD kan ook veroorzaakt worden door ontsteking(en) rond het ademhalingsstelsel. Eerder is ook duidelijk geworden dat er in bepaalde families meer kans op COPD is.

 

Chronische bronchitis

vernauwde bronchen

Bronchitis is een aandoening waarbij de bronchen ontstoken zijn. (de uitgang "-itis" staat voor ontsteking). Deze aandoening kan zowel acuut als chronisch optreden. Het gevolg van ontstoken bronchen is dat er extra slijm wordt geproduceerd. In normale omstandigheden verwijderen de slijmen zich met behulp van hoestenen de trilhaartjes, maar bij bronchische bronchitis lukt dat niet goed. De slijmen irriteren de ontstoken bronchen, die vernauwen en zo ontstaat er een vicieuze cirkel. Door de ontsteking van de bronchen, heeft patiënt last van kortademigheid en treden er ook sneller andere irritatie's rond het ademhalingsstelsel op aangezien het immuunsysteem onder druk staat. Chronische bronchtis wordt vaak veroorzaakt door roken, maar kan ook een gevolg zijn van een aanval van micro-organismen zoals virussen en bacteriën. Veelal gaan mensen met chronische bronchitis hoesten. Dit kan een prikkelhoest zijn, maar even goed een zware hoest die tracht om de slijmen op te hoesten.

 

longemfyseem

Longemfyseem

Longemfyseem is een chronische aandoening waarbij de longblaasjes kapot gaan. Longblaasjes zien er uit als kleine druiventrosjes. Bij longemfyseem zijn de wanden van de longblaasjes kapot waardoor ze één geheel vormen. Het gevolg hiervan is dat de oppervlakte waar gasuitwisseling kan gebeuren een stuk kleiner is. De schade die opgetreden is aan de longblaasjes is onherstelbaar. Dat zorgt ervoor dat de patiënt last heeft van kortademigheid, vermoeidheid en dikwijls ook een angstgevoel, gecreeërd door de kortademigheid. Het angstgevoel kan op zijn beurt terug kortademigheid in de hand werken. Een vicieuze cirkel. DIt zorgt ervoor dat de levenskwaliteit van de patiënt er op achteruit gaat.

 

De diagnose

Om een diagnose te stellen kan een arts u adviseren om een longfunctietest te doen. Eventueel kan ook een CT-scan geadviseerd worden.

 

Waaruit bestaat de behandeling?

COPD is op zich niet te genezen: de geleden schade is niet omkeerbaar. Men kan wel de progressie van de ziekte trachten tegen te houden en het comfort van de patiënt zoveel mogelijk verhogen. Sowieso zal de arts adviseren om te stoppen met roken, en er een gezonde levensstijl op na te houden door gezonde en evenwichtige voeding te gebruiken en dagelijks voldoende lichaamsbeweging te voorzien. In ernstige gevallen kan ook zuurstoftoediening een optie zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatste update: 16/01/2014

 

 

© 2007 - 2015 Gezondheidshoekje.com

Suggesties en opmerkingen over de inhoud van de tesksten/layout mag u steeds melden.